Archive for the ‘Liečenie’ Category

1038835_30366406

Psychoterapia – čo to je a ako vám pomôže

Psychoterapia sa začína vyvíjať až začiatkom devätnásteho storočia. Jedná sa vlastne o rôzne vyjadrovacie-komunikačné techniky, ktorých cieľom je pomôcť klientovi pri liečení rôznych porúch alebo pri prekonávaní životných problémov.